aplikacja Matura google play app store
2024-01-12

Kurs przygotowawczy w ferie w WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny organizuje dwutygodniowy kurs w ferie z biologii, chemii i matematyki. Zapisy od 1 grudnia 2023 do 12 stycznia 2024 roku.

Na każdy z przedmiotów dziennie przeznaczono po 3 godz. lekcyjne. W ramach kursu możesz wybrać dowolny zestaw przedmiotów. Godziny zajęć z poszczególnych przedmiotów nie nakładają się na siebie.

Przeprowadzimy 15 godziny wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń (na jednych zajęciach wykłady i ćwiczenia). Po każdych zajęciach otrzymasz dodatkowy zestaw zadań (wraz z rozwiązaniami) jako pracę domową. Napiszemy 2 próbne matury.

Podczas zajęć będziemy wykładać materiał i rozwiązywać wspólnie zadania z danego tematu. 

Kurs rozpocznie się 15 stycznia 2024 r.  

Zajęcia odbywać się będą w dni robocze, codziennie przez dwa tygodnie ferii, w godzinach popołudniowych.

Szczegółowy harmonogram zajęć  na stronie kursu 

https://bodp.wum.edu.pl/kurs-dwutygodniowy-feryjny

Zajęcia będą odbywać się on-line (w czasie rzeczywistym) za pomocą aplikacji MS Teams.
Rozwiązania techniczne oraz instrukcję postępowania znajdziesz w zakładce 
Zajęcia zdalne.

Organizator zastrzega sobie prawo nieuruchomienia grupy zajęciowej w przypadku, gdy na kurs nie zapisze się odpowiednia liczba uczestników.


ostatnia zmiana: 2023-08-24
Polityka Prywatności