dlamaturzysty.info
2022-02-22 18:00

Różnice kulturowe w pigułce – dla przyszłych studentów zarządzania i przywództwa

Spotkanie odbędzie się 22 lutego o godzinie 18:00 w formie online.

Możliwość pracy zdalnej podczas pandemii przyspieszyła procesy związane z umiędzynarodowieniem zespołów. Współpraca oraz komunikacja online to wyzwania, przed jakimi bardzo często stają nasi studenci realizujący projekty na zajęciach. Różnice międzykulturowe mogą stanowić dodatkową trudność. Co zatem zrobić, by jak najwięcej wynieść ze współpracy z osobami pochodzącymi z innych kultur? Jak efektywnie się komunikować? Jak rozumieć i być rozumianym pomimo różnic w stylach komunikacji czy systemach wartości? O tym, jak efektywnie współpracować w środowisku międzynarodowym, dowiesz się właśnie podczas tego spotkania.

data ostatniej modyfikacji: 2022-01-27 11:59:50
Polityka Prywatności