dlamaturzysty.info
2022-02-15

PJATK organizuje kurs dla kandydatów na studia na kierunku grafika i architektura wnętrz

Kurs z zakresu rysunku, malarstwa i historii sztuki rozpocznie się 15 lutego i będzie obejmował 16 spotkań po 45 min.

Cykl warsztatów i wykładów obejmuje:

1. Sprawdzenie umiejętności rysunkowych i malarskich oraz przestrzennego myślenia (warsztaty)
2. Praktyczne ćwiczenia z zakresu rysunku i malarstwa (model, akt, perspektywa, kompozycja, martwa natura) (warsztaty)
3. Wybrane zagadnienia z historii sztuki (seminarium)

Zajęcia prowadzone są przez asystentów Pracowni Rysunku i Malarstwa oraz wykładowców Historii Sztuki z Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK.

Kurs obejmuje 16 spotkań po 4 godziny lekcyjne (45 minut)

  • Rysunek 7x4 godziny lekcyjne - w sumie 28 x 45 minut (ćwiczenia)
  • Malarstwo 7x4 godziny lekcyjne - w sumie 28 x 45 minut (ćwiczenia)
  • Historia sztuki 2x4 godziny lekcyjne - 8x45 minut (wykłady)

Kurs będzie realizowany stacjonarnie z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.
W przypadku, zmiany przepisów prawa zakazujących prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym zajęcia prowadzone będą on-line, w połączeniu z indywidualnymi konsultacjami stacjonarnymi (nauczanie hybrydowe). Kwota odpłatności z Kurs pozostaje niezmienna niezależnie od formy prowadzenia zajęć (stacjonarne, hybrydowe, on-line).
W przypadku odwołania Kursu ze względu na przepisy krajowe lub w wyniku działania siły wyższej, uczestnikom nie przysługuje rekompensata z tytułu jego odwołania. W takim wypadku kwota z Kurs zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby zajęć, które się odbyły.


data ostatniej modyfikacji: 2022-01-24 11:41:17
Polityka Prywatności