dlamaturzysty.info
2021-02-01

Kursy przygotowujące na studia na kierunku Architektura wnętrz w PJATK

logo

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych organizuje kursy dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz.

Zajęcia obejmują:

  • rysunek i malarstwo: martwa natura, rysunek modela
  • ćwiczenia wprowadzające w projektowanie: perspektywa odręczna i geometria wykreślna

Kurs obejmuje 30 godzin zegarowych.

Kurs będzie realizowany stacjonarnie w dwóch podgrupach po 8 osób) za zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

W przypadku, zmiany przepisów prawa zakazujących prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym zajęcia prowadzone będą on-line, w połączeniu z indywidualnymi konsultacjami stacjonarnymi (nauczanie hybrydowe). Kwota odpłatności z Kurs pozostaje niezmienna niezależnie od formy prowadzenia zajęć (stacjonarne, hybrydowe, on-line).

W przypadku odwołania Kursu ze względu na przepisy krajowe lub w wyniku działania siły wyższej, uczestnikom nie przysługuje rekompensata z tytułu jego odwołania. W takim wypadku kwota z Kurs zostanie zwrócona proporcjonalnie do liczby zajęć, które się odbyły.

Harmonogram spotkań: 

Rysunek, środa, godz. 16.30: 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03

Malarstwo, czwartek, godz. 17.30: 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 04.03

Budynek C, sala malarska


data ostatniej modyfikacji: 2021-01-26 13:39:56
Polityka Prywatności