24.03, 26.03 i 27.03

Zajęcia przygotowujące do matury z angielskiego w WSB w Chorzowie

WSB w Chorzowie - logo 400

Powtórka przed maturą z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 24 i 26 marca, natomiast na poziomie rozszerzonym 27 marca.

Kiedy?

  • angielski podstawowy: terminy do wyboru: 24.03 i 26.03, start godzina 16:00
  • angielski rozszerzony: spotkanie 27.03, start godzina 15:30

Przewidywany czas zajęć: około 5h lekcyjnych

Gdzie?

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, ul. Sportowa 29


PROGRAM:

Powtórka przed maturą z języka angielskiego - podstawa:

1. Praktyczne użycie czasów gramatycznych Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, formy wyrażania przyszłości

2. Czasowniki modalne w praktyce

3. Strona bierna

4. Okresy warunkowe 0-3

5. Mowa zależna

6. Pytania pośrednie

7. Utrwalenie podstawowych funkcji językowych 

8. Utrwalenie słownictwa tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym

9. Analiza przykładowych wypowiedzi pisemnych- wskazanie typowych błędów, zwrócenie uwagi na prawidłową realizację poleceń, utrwalenie przydatnego słownictwa i zwrotów

10. Matura ustna- omówienie przebiegu egzaminu ustnego, wskazówki praktyczne, przypomnienie podstawowych zwrotów, zwrócenie uwagi na umiejętne dysponowanie czasem.

Prowadzący: Aleksandra Duda - Kwaśniewicz

Zajęcia są bezpłatne, wymagana rejestracja.

Zapisz się!

 

Powtórka przed maturą z języka angielskiego - rozszerzenie:
1. Praktyczne użycie czasów gramatycznych:

  •     present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous
  •     past simple, past continuous, past perfect
  •     future simple, future continuous, be going to

2. Strona bierna.
3. Zdania warunkowe.
4. Mowa zależna.
5. Słownictwo: phrasal verbs, idioms

Prowadzący: mgr Bartłomiej Steczkiewicz-Polesiak

Zajęcia są bezpłatne, wymagana rejestracja.

Zapisz się!
 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


data ostatniej modyfikacji: 2020-03-03 14:57:02
Polityka Prywatności