dlamaturzysty.info
od początku marca

Intensywne kursy językowe przygotowujące do matury w ALK

Akademia Leona Koźmińskiego uruchamia intensywne kursy językowe dla maturzystów. Od marca 2020, na 8 tygodni przed egzaminem dojrzałości, wspólnie z lektorami ALK będzie można przygotować się do matury z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym.

Adresatami kursów są uczniowie klas maturalnych, ale również klas drugich (liceum) i trzecich (technikum).

Szczegółowe informacje na temat wszystkich kursów są dostępne tutaj

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do matury podstawowej. W ramach kursu uczniowie będą nabierać pewności siebie, doskonaląc umiejętności we wszystkich obszarach wymaganych na maturze ustnej i pisemnej: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Intensywne kursy językowe przygotowujące do egzaminów maturalnych będą odbywały się w ALK na następujących poziomach:
  • angielski: matura na poziomie podstawowym
  • niemiecki: matura na poziomie podstawowym
Na zajęciach zostaną omówione wszystkie części egzaminu maturalnego (zarówno wersji podstawowej, jak i rozszerzonej), ich specyfika, trudności na jakie napotykają zdający oraz techniki rozwiązywania testów.

Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki pozwalające na efektywne rozwiązanie zadań. Wspólnie – w grupach lub parach – oraz indywidualnie będą pracować nad poszczególnymi zadaniami. Każdy ze słuchaczy na początku kursu otrzyma opis swoich mocnych i słabych stron wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich kursów są dostępne tutaj

data ostatniej modyfikacji: 2020-02-06 10:05:38
Polityka Prywatności