aplikacja Matura google play app store
2020-02-22

Powtórka do matury z polskiego w Collegium Civitas

Zajęcia powtórkowe z języka polskiego dla tegorocznych maturzystów odbędą się 22 lutego w Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Program szkolenia został przygotowany zgodnie z Informatorem Maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podstawy programowej.

Zajęcia poprowadzi Grażyna Bogucka – polonistka; doradca metodyczny i nauczyciel dyplomowany; egzaminator; autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu nauczania języka polskiego; laureatka Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Najlepszy nauczyciel warszawski (szkoły ponadgimnazjalne)”.

 

Moduły szkolenia:

I. Egzamin pisemny – poziom podstawowy. Wskazówki praktyczne.

 1. Test – czytanie ze zrozumieniem (typy tekstów i zadań testowych, forma streszczenia).
 2. Jak napisać rozprawkę problemową związaną z tekstem:
 • epickim
 • dramatycznym?

Sposoby argumentowania i ilustrowania argumentów przykładami tekstów literackich/kultury.

Zasady właściwej kompozycji wypowiedzi.

Jak oceniana jest rozprawka?

 1. Interpretacja utworu lirycznego – jak poprawnie zredagować wypowiedź pisemną?

Konteksty interpretacyjne i ich znaczenie w argumentacji.

Zasady oceniania interpretacji utworu lirycznego.

 

II. Egzamin pisemny – poziom rozszerzony. Wskazówki praktyczne.

 1. Redagowanie wypowiedzi argumentacyjnej (typy tekstów teoretycznych, argumentacja, konteksty). Forma rozprawki problemowej, szkicu krytycznego, eseju.

Zasady oceny wypracowania.

 1. Interpretacja porównawcza utworów literackich (lirycznych, epickich dramatycznych).

Jak skomponować interpretację porównawczą tekstów?

Znaczenie kontekstów interpretacyjnych.

Zasady oceny wypracowania.

III. Egzamin ustny.

 1. Rodzaje zadań, rodzaje tekstów. Zasady pracy z tekstem:
 • literackim,
 • ikonicznym,
 • językowym.
 1. Jak skomponować wypowiedź monologową?
 2. Zasady uczestniczenia w rozmowie.
 3. Omówienie sposobu oceniania egzaminu ustnego.

Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy: REJESTRACJA


ostatnia zmiana: 2020-01-24
Polityka Prywatności