aplikacja Matura google play app store
2019-03-08

Nocne korki z WOS-u, czyli wielka powtórka do matury

Nocne Korki z WOSU

8 marca br. od godziny 16.00 w Auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3) odbędą się „Nocne korki z WOS-u”, czyli powtórka do matury z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

Wydarzenie będzie świetną okazją do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunku studiów w obszarze nauk społecznych. Jest to także forma skutecznej edukacji polegająca na łączeniu teorii z praktyką oraz sprawdzeniu się w sytuacji ekstremalnej, jaką jest nauka nocą. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego UMCS oraz jego zwyczajów.

Podczas wykładów omówione zostaną następujące zagadnienia:
  • „Władza samorządowa i partycypacja obywatelska”
  • „Organy władzy wykonawczej w Polsce”
  • „Wybory - od rejestracji komitetów do ciszy wyborczej”
  • „Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ”
  • „Systemy rządów państw współczesnych”
  • „Spory i konflikty we współczesnym świecie - rola mocarstw i organizacji międzynarodowych”
Zapisy na wykłady ruszają już dzisiaj. Chęć udziału można zgłaszać pod mailem - politologia@politologia.pl do 7 marca br.

data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 10:23:02
Polityka Prywatności