aplikacja Matura google play app store
2022-02-10 20:00

Strona bierna w języku agielskim - bezpłatny webinar dla maturzystów

Profi-Lingua zaprasza na darmowy webinar na temat strony biernej w języku angielskim. Spotkanie odbędzie się 10 lutego o godzinie 20:00 w formie online.

Podczas webinarium dowiecie się, jak dobrze zorganizować sobie czas na powtórki oraz poznacie skuteczne strategie egzaminacyjne. Spotkanie poprowadzi nasza lektorka Natalia Różańska, mająca wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu maturzystów.
Na webinarium omówimy m.in.:
  • tematykę gramatyki
  • czasowniki - jakie zapamiętać i jak ich używać (bezokoliczniki, formy osobowe, czasowniki posiłkowe, modalne, regularne i nieregularne)
  • tryb rozkazujący
  • czasowniki frazowe
  • czasowniki stanu i czynności
  • mowę zależna
- czasy gramatyczne: rozróżnienie i podsumowanie wymaganych czasów gramatycznych: Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, Present Perfect/Continuous, Future Simple, konstrukcja be going to, Past Perfect
- stronę bierną w czasach Present Simple/Perfect, Past Simple/Perfect, Future Simple
- question tags
- użycie przedimków A/AN/THE
- stopniowanie przymiotników
- zaimki oraz przyimki
Spotkanie będzie miało charakter interaktywny, możecie na bieżąco zadawać pytania, a nasza lektorka z przyjemnością rozwieje wszelkie wątpliwości i podzieli się swoim doświadczeniem.

ostatnia zmiana: 2022-02-04
Polityka Prywatności